046 240 00 00

Diensten

Risicobesef Beveiligings Groep is al jarenlang de opdrachtgever voor Zuid Nederland als het gaat om dienstverlening op het gebied van veiligheidszorg voor bedrijfsleven en overheid. 

Onze representatieve en gemotiveerde medewerkers maken hierbij het verschil.

Evenementenbeveiliging

DE VEILIGHEID VAN EEN EVENEMENT IS EEN COMPLEXE AANGELEGENHEID

Er staan grote belangen op het spel. Organisatoren investeren veel geld in een concert of dancefeest. Gemeenten zien evenementen als onderdeel van hun city marketing. En voor bezoekers vormen ze een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Met al deze belangen moet rekening worden gehouden zonder dat de veiligheidsrisico’s uit het oog worden verloren.

VOOR ORGANISATOREN, GEMEENTEN EN POLITIE.

De risicoanalyse, de voorbereiding en een gecoördineerde aanpak. Dit zijn allemaal zaken die goed geregeld moeten worden om risico’s in te dammen en de veiligheid tijdens een evenement te borgen. Risicobesef helpt u op een aantal cruciale punten.

DE RISICOANALYSE

Een braderie is natuurlijk iets anders dan een popconcert. Wat ze gemeen hebben zijn risico’s. Bij de een kan een feestent in brand vliegen en bij de ander kan natuurgeweld of rellen de boel verstoren. Het is daarom belangrijk om voor elk evenement altijd een risicoanalyse te maken. Risicobesef helpt u daarbij.


DE OPLOSSING

Als de risico’s geïnventariseerd zijn dan moeten er afspraken worden gemaakt en maatregelen worden getroffen. Het moet duidelijk zijn hoe hinder en overlast wordt aangepakt; wat er moet gebeuren bij brand of natuurgeweld; hoe rellen worden bestreden. Risicobesef levert een plan van aanpak waarin niets aan het toeval wordt overgelaten.


DE SAMENWERKING

Het integraal aanpakken van onveiligheid kan alleen door samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en organisator. Risicobesef vormt al vele jaren de schakel tussen al deze partijen met als resultaat: keer op keer weer geslaagde, gezellige en veilige evenementen.
 


Experts in veiligheidszorg

DOWNLOAD BROCHURE