046 240 00 00

Diensten

Risicobesef Beveiligings Groep is al jarenlang de opdrachtgever voor Zuid Nederland als het gaat om dienstverlening op het gebied van veiligheidszorg voor bedrijfsleven en overheid. 

Onze representatieve en gemotiveerde medewerkers maken hierbij het verschil.

Mobiele Surveillance

Uw kantoor, logistiek centrum, productiebedrijf, bedrijventerrein of zelfs woonhuis worden door verschillende factoren continu blootgesteld aan diverse risico's. In de meeste gevallen heeft u zelf reeds de nodige mechanische en/of elektronische maatregelen getroffen. Desondanks blijft de behoefte aan menselijke ondersteuning. Risicobesef Beveiligings Groep beschikt over deskundige surveillanten met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor uw pand. Zij kunnen snel handelen en zijn voorbereid om risico's en eventuele schade te minimaliseren.

Zorg voor uw object

Bij het uit handen geven van de veiligheid van uw object verwacht u een hoge mate van zorgvuldigheid en betrokkenheid van de surveillant. De surveillanten van Risicobesef Beveiligings Groep zijn getraind om rekening te houden met alle mogelijke situaties en weten een passende benadering te kiezen bij de uitvoering van hun taken. Deskundigheid door opleiding en ervaring, maar ook het kunnen werken in soms stressvolle situaties volgens strikte afspraken en protocollen. Zo kan de surveillant onder meer open-, sluit- en controleronden van uw pand uitvoeren, en worden alarmmeldingen in korte tijd opgevolgd en opgelost.

Alarmopvolging

Als Sittards bedrijf bieden wij binnen een straal van 25 kilometer dekking met onze alarmopvolgingsdienst. Onze surveillanten staan continue in contact met de centrale post. Zodra er een alarmmelding binnenkomt zal de surveillant direct ter plaatse gaan om de situatie in te schatten en doortastend te handelen om eventuele gevolgschade te minimaliseren. Zo bent u verzekerd van professionele opvolging en een gezonde nachtrust.

Openen, sluiten en controle

Om de veiligheid van uw personeel te waarborgen en risico's te verkleinen kunnen onze surveillanten uw pand 's ochtends openen en 's avonds weer sluiten. Ze bereiden alles voor u voor zodat uw medewerkers niet belast hoeven te worden met deze verantwoordelijke taak. 

Altijd geïnformeerd

De surveillance voertuigen van Risicobesef Beveiligings Groep zijn uitgevoerd met het managementinformatie- en beheersysteem van RisiRap. Met behulp van dit systeem wordt de surveillant 24/7 realtime gevolgd en geïnstrueerd. Instructies en incident meldingen zijn digitaal gekoppeld met de centrale post. Na iedere interventie ontvangt de opdrachtgever een digitaal rapport met daarin opgetekend alle bijzonderheden van geleverde dienst.

Experts in veiligheidszorg

DOWNLOAD BROCHURE