046 240 00 00

Privacyverklaring

Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de website van Risicobesef Beveiligings Groep gedurende uw bezoek op onze site.

Algemeen.

Risicobesef Beveiligings Groep BV respecteert uw privacy. 

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring voeren wij geheel conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze informatieplicht richting betrokkene(n) uit. 


Verwerkingsverantwoordelijkheid en communicatie.

Risicobesef Beveiligings Groep BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U kunt dan zelf de keuze maken om uw persoonsgegevens achter te laten. Risicobesef Beveiligings Groep BV  is verwerkingsverantwoordelijke voor álle verwerkingen van persoonsgegevens zoals hieronder genoemd.


Het verwerken van uw persoonsgegevens en het doel ervan.

U kunt op verschillende manieren uw gegevens bij ons aanleveren. Dit kan op de volgende manieren:

  • direct via een (digitaal) formulier;
  • door gebruik te maken van onze diensten en/of producten middels een contract met ons af te sluiten.
  • door onze website te bezoeken;
  • door ons te benaderen via Social Media.


Indien u onze website bezoekt verwerken wij persoonsgegevens van u.

Dit doen we om onze online diensten aan te kunnen bieden, deze technisch te beheren en te verbeteren. Ook analyseren wij de gegevens die we op deze manier verkrijgen. Hiervoor gebruiken wij cookies. Zo verwerken wij het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.


U heeft de mogelijk om online aanvraagformulieren in te vullen, opmerkingen plaatsen en/of  vragen stellen. 

Hierbij verwerken wij uw gegevens zodat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen. Hiervoor verwerken we mogelijk de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.


Indien u wij een overeenkomst met u afsluiten verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren.

De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht.


Tevens verwerken we uw gegevens om facturen te kunnen verzenden en betalingen te administreren. 

Hiervoor verwerken we: NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere relevante gegevens in onze klantenadministratie.


Naast administratieve doeleinden willen we graag contact met u onderhouden.

Uiteraard willen we u graag een goede service aanbieden. Om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van klachten, verwerken wij uw NAW- en contactgegevens.

Deze contactgegevens kunnen we gebruiken om u te benaderen via post, e-mail of telefoon. 

Indien u zich wil afmelden voor onze contactenlijst kunt u uw afmelding per brief, mail of telefoon kenbaar maken. We verwerken de volgende gegevens: e-mailadres, NAW-gegevens en eventueel uw geslacht (om de correspondentie te personaliseren).


Het gebruik van Social Media.

Wij zijn actief op Social Media zoals Twitter, Facebook, Instagram, You Tube en LinkedIn. U kunt via Social Media contact met ons opnemen. Dan verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om uw vragen te beantwoorden, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg of om uw mening te horen. Hiervoor verwerken wij de volgende contactgegevens: uw (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Ter verbetering van onze dienstverlening is het soms nodig om uw gegevens te verwerken.

Dit doen we om u goed van dienst te kunnen zijn en om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. In sommige gevallen verwerken we hiervoor persoonsgegevens.

Voor het onderhoud, de beveiliging en optimalisatie van onze (mobiele) website en bijbehorende technologieën kunnen wij persoonsgegevens verwerken en deze analyseren.


Archivering van uw gegevens.

Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk. Soms is het handig om gegevens langer te bewaren. Deze worden dan gearchiveerd op beveiligde plaats. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan vragen wij u van te voren toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als :

  • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst;
  • de verwerking wettelijk verplicht is;
  • wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking.

Een van bovenstaande grondslagen is altijd van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De persoonsgegevens die Risicobesef Beveiligings Groep BV via de website verzamelt, worden niet met derde partijen gedeeld. Voor persoonsgegevens die op een andere manier zijn verzameld geldt dat deze alleen met derde partijen worden gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Daarnaast kan Risicobesef Beveiligings Groep BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die voor doel en in opdracht van Risicobesef Beveiligings Groep BV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij zich ook moet houden aan de AVG. 


Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Risicobesef Beveiligings Groep BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat  passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval dat gebruik gemaakt wordt van de diensten van derde partijen, zal in het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt worden over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt worden niet langer dan noodzakelijk, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist bewaard.


Privacy rechten van betrokkenen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar info@risicobesef.nl. U ontvangt binnen maximaal vier weken na ontvangst van uw verzoek bericht van ons.

Soms doen zich omstandigheden voor waardoor uw verzoek niet of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik Social Media.

Op onze website zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Deze zijn: Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram en YouTube. 

Risicobesef Beveiligings Groep houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van Social Media is dus voor uw eigen risico. 

Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Risicobesef Beveiligings Groep BV zal uw persoonsgegevens nooit aan bovengenoemde partijen verstrekken, tenzij u daar (schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven.


Statistieken en cookies.

Risicobesef Beveiligings Groep BV houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet gedeeld met derden.

Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van Risicobesef Beveiligings Groep BV op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Risicobesef Beveiligings Groep maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Risicobesef Beveiligings Groep BV geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder Gebruik Social Media is omschreven. Risicobesef Beveiligings Groep BV heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Meer informatie over cookies kunt u op de volgende website vinden: (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies). 


Aanpassing privacy statement.

Risicobesef Beveiligings Groep BV behoudt zich het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de website gepubliceerd.


Vragen & Contact.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u via mail contact opnemen met Risicobesef Beveiligings Groep BV.

Ons mail adres is: info@risicobesef.nl.


 

Dit privacy statement is op d.d. 20-08-2019 vastgesteld. 

Experts in veiligheidszorg

DOWNLOAD BROCHURE