046 240 00 00

OVER ONS

De kracht van Risicobesef is dat wij dienstverlening “Op Maat” leveren. Wij koppelen onze kennis en expertise welke wij de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd aan uw wensen en eisen. 

Iedere organisatie en elk soort dienstverlening vraagt om een specifieke aanpak. Risicobesef begeleid u in te nemen maatregelen en vertaald dit naar de praktijk. Door de inzet van goed opgeleid, representatief personeel bieden wij een hoogwaardige dienstverlening. Hiernaast hebben wij korte communicatielijnen met een vaste aanspreekpartner, zijn wij 24/7 voor u bereikbaar op onze centrale post. Risicobesef is een sterk groeiende dynamische organisatie waarbij wij ouderwetse service en betrokkenheid nooit uit het oog zullen verliezen. Dit maakt ons tot de particuliere beveiliger van Zuid Nederland.

Over Risicobesef

Wij zijn specialisten in veiligheid en veiligheidszorg. In de rol van particuliere beveiliger beschermen wij mens en goed tegen risico's. Daarnaast helpen wij overheden, zoals gemeenten, mee bij het ontwikkelen van effectief veiligheidsbeleid.
 

Onze missie

Mensen willen plezierig en onbezorgd werken, wonen, recreëren waar en wanneer ze dit zelf willen. In de moderne maatschappij van vandaag brengt dit voortdurend risico’s met zich mee. Onze missie is simpel; het bijdragen aan een veilige samenleving waarin onze opdrachtgevers veilig zijn en zich veilig voelen.

Veiligheid en zekerheid

Door voortdurend te innoveren en nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij te volgen kunnen wij, als specialisten in veiligheid en veiligheidszorg, deze waarden vertalen naar de behoefte van onze opdrachtgevers. Hierdoor creëren we veiligheid en zekerheid. Dit moet leiden tot safety en happiness.

KERNWAARDEN

INTEGRITEIT

Onze medewerkers worden grondig geselecteerd, getraind, geïnstrueerd en gecontroleerd, zodat zij hun functie adequaat kunnen uitvoeren. Onze medewerkers zijn betrouwbaar, zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen en laten zich niet beïnvloeden tijdens hun werk.

Risicobesef Beveiligings Groep hanteert een integriteitsprotocol waarin ook geheimhouding, omgangsvormen en gebruik van beeldschermapparaten zijn opgenomen.

KWALITEIT

Risicobesef Beveiligings Groep  heeft haar kennis en expertise geborgd in een geautomatiseerde bedrijfsvoering (RisiRap©) met een vaste kern van medewerkers. We verbeteren en innoveren waar nodig en evalueren en meten regelmatig de kwaliteit en klanttevredenheid.

INNOVATIE

Risicobesef Beveiligings Groep doet er alles aan om bedrijfsmatige routines niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Elke afwijking is een gelegenheid om zowel tactisch als strategisch innovatiemogelijkheden onder de loep te nemen. Daarbij is het Lean-denken het uitgangspunt. Lean gaat uit van een heldere basisdefinitie: het kerndoel is om alle activiteiten binnen de organisatie rechtstreeks bij te laten dragen aan dat wat de klant als toegevoegde waarde ervaart.

CONTINUITEIT

Mede door onze 25 jaar ervaring is de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd. Risicobesef Beveiligings Groep heeft een solide financiële achtergrond, een gespecialiseerd managementteam en volledig geautomatiseerde bedrijfsprocessen die met elkaar zijn geïntegreerd.

FLEXIBILITEIT

Wij gaan met u een partnerschap aan. Juist bij onverwachte wijzigingen, calamiteiten en problemen kan Risicobesef Beveiligings Groep, door onder andere de korte communicatielijnen, als geen ander inspelen op gewijzigde omstandigheden.


ROY RAMAKERS
Eigenaar & directeur, Risicobesef

DE PIONIER, DE ONDERNEMER

Aan het roer van Risicobesef staat Roy Ramakers. Hij heeft 25 jaar ervaring met het beantwoorden van veiligheidsvraagstukken en het leveren van gepaste beveiligingsoplossingen. Van zijn leiderschapstalent en van zijn oog voor corporate governance heeft al menig beveiligingsbedrijf geprofiteerd.

“Beveiliging in onze steeds complexer wordende samenleving is iets dat om een gecoördineerde aanpak vraagt. Particuliere beveiliging kan alleen effectief zijn als een volledig geïntegreerde schakel in de veiligheidsketen: iets waar ik naar streef.”

Kwaliteit, vakmanschap

Risicobesef, Sterk merk

Een bedrijf anders dan andere particuliere beveiligingsorganisaties
Met ons logo willen we dit al uitstralen!

"Het idee achter de 3d band is dat deze zich als een veilige omheining om het bedrijf van de klant heen slaat; maar de openingen in de band staan voor transparantie - voor inbreng / communicatie van binnen naar buiten en vice versa."


Onderdeel van Risicobesef Beveiligings Groep B.V. zijn:

Experts in veiligheidszorg

DOWNLOAD BROCHURE